Chiếu sáng trang trí các ngày lễ tết thành phố Hà Nội

Chiếu sáng trang trí các ngày lễ tết thành phố Hà Nội

  • Tên dự án : Chiếu sáng trang trí các ngày lễ tết thành phố Hà Nội
  • Địa điểm : Thành phố Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Sở Xây Dựng Hà Nội
  • Phương án chiếu sáng:
  • Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Nơi đây thường xuyên tổ chức các đại lễ, các kỳ cuộc, các ngày lễ quan trọng. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống chiếu sáng trang trí là cần thiết và thường xuyên ... Giải pháp chiếu sáng trang trí khá đa dạng: Lắp khung ngang đường, treo trên cột, tại các đảo giao thông, trên giải phân cách giữ đường, dọc theo các tuyến đường, chiếu sáng cây xanh, mặt nước ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi