Hệ thống chiếu sáng Thủy điện Cần Đơn

Hệ thống chiếu sáng Thủy điện Cần Đơn

Tên dự án : Hệ thống chiếu sáng thủy điện Cần Đơn

Hạng mục: Thiết kế - cung cấp vật tư hệ thống chiếu sáng trong nhà, hệ thống chiếu sáng sự cố và hệ thống chiếu sáng bên ngoài

Địa điểm : tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư: Tổng công ty sông Đà

Thời gian thực hiện: 2002 - 2004

Phạm vi: Chiếu sáng trong nhà, chiếu sáng sự cố và chiếu snags bên ngoài

Phương án chiếu sáng:

Chiếu sáng trong nhà và chiếu sáng sự cố : Sử dụng các chủng loại đèn như đèn huỳnh quang, đèn chao công nghiệp, đèn ốp trần, đèn chống cháy nổ để chiếu sáng phục vụ làm việc, bảo vệ khu vực trong nhà.

Chiếu sáng bên ngoài : Sử dụng các đèn pha, đèn đường phố .. có công suất, kích thước, màu sắc phù hợp lắp trên hệ thống cột thép 10m, 11m, 14m, 17m chiếu sáng đường trong khu vực thủy điện Cần Đơn.

Một số hình ảnh về Thủy điện Cần Đơn :

 

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi