Chiếu sáng khu vực Hoàng Thành Thăng Long

Chiếu sáng khu vực Hoàng Thành Thăng Long

  • Tên dự án : Chiếu sáng khu vực Hoàng thành Thăng Long
  • Hạng mục: Thiết kế - thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng
  • Địa điểm : Thành phố Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2009 - 2010
  • Phạm vi: Chiếu sáng chung, chiếu sáng Kỳ đài, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Bắc Môn, các cổng và khu di tich khảo cổ 18 Hoàng Diệu
  • Phương án chiếu sáng:
  • Chiếu sáng chung: Sử dụng cột đèn sân vườn, đèn nấm, đèn pha chiếu sáng chung và chiếu sáng trang trí
  • Chiếu sáng kiến trúc: Sử dụng các đèn pha, đèn Led .. có công suất, phân bố, kích thước, màu sắc khác nhau chiếu sáng: Kỳ đài (cột cờ Hà Nội), Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Bắc Môn và các cổng thành

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi