Mô tả sản phẩm: 

- Thân đèn bằng nhựa kỹ thuật có khả năng chống chọi với thời tiết.

- Kính đèn bằng thủy tinh cường lực.

- Gioăng hơi Silicon đảm bảo độ kín khít.

- Bộ điện 220V-50Hz lắp phía sau đèn.

 Kích thước - lắp đặt

- W: 215mm, L: 320mm, H: 245mm

Lắp đèn vào giá, xà, lọng bắt pha ... bằng 01 bulong M17 và 04 bulong M13, góc xoay tối đa 150 độ

Hình ảnh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên gọi / Reference

Đui đèn / Base

Trọng lượng / Weight (kg)

P-11 S 70W

E27

5.0

P-11 S 100 W

E40

5.4

P-11 S 150 W

E40

5.8

P-11 MTIL 70 W

RX7S

5.0

P-11 MTIL 150 W

RX7S

5.7

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
ĐÈN PHA LED MEGI
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Đèn pha Venus-2
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Đèn pha FOCUS
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Đèn pha P-08
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi