• 29

    06/2016

    Hệ thống chiếu sáng Thủy điện Cần Đơn

    Công trình Thủy Điện Cần Đơn thuộc tỉnh Bình Phước được khởi công xây dựng tháng 05/2000 trên Sông Bé thuộc vùng Đông Nam Bộ, đây là một nhánh sông lớn trong hệ thống sông Đồng Nai.

    Công trình bao gồm hồ chứa, đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và nhà máy thủy điện với 2 tua-bin phát điệ [...]

    Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi