• 27

    06/2016

    Chiếu sáng khu vực Hoàng Thành Thăng Long

    • Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, với diện tích vùng lõi của di sản là 18,395ha (bao gồm Khu di tích thành cổ Hà Nội và Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu) và diện tích vùng đệm là 108ha. Hai khu vực thuộc vùng lõi di sản là một hệ thống nhất nằm trong Cấm thành Thă [...]

      Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi