• 15

    06/2016

    Hệ thống Tín hiệu giao thông QL4D Tam Đường - Lai Châu

    Dự án quốc lộ 4D tránh thị trấn Tam Đường (thị xã Lai Châu) - tỉnh Lai Châu từ km 26+550 đến km 36+200. Đây là tuyến đường đẹp và hiện đại nhất ở thị xã Lai Châu.Với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Đây là tuyến đường tránh đô thị hiện đại, có tổng chiều dài là 9,65km.

    [...]

    Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi