Danh hiệu - giải thưởng

  •   BẰNG KHEN - GIẢI THƯỞNG

 

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG ĐÈN 

CHỨNG NHẬN TOP 50 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM

 CHỨNG NHẬN TOP 100 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG THƯƠNG HIỆU VIỆT

  GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU VÀNG THĂNG LONG 

 CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU VIỆT

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

 

 

GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI NĂM 2016

 

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG THĂNG LONG - LẦN THỨ 3

CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG NĂM 2016

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

TRAO BẰNG KHEN CHO CÔNG TY

 

CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG - NHÃN HIỆU CẠNH

TRANH VIỆT NAM NĂM 2016

 

 

DANH MỤC BẰNG KHEN - GIẢI THƯỞNG

TT

NƠI CẤP  NỘI DUNG
 Năm 2016  
1 Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tặng Chứng nhận Công ty đạt TOP 50 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG - NHÃN HIỆU CẠNH TRANH Việt Nam năm 2016(QĐ số 042/2016 Ngày 16/07/2016)
2 BCH Liên đoàn lao động TP Hà Nội  Bằng khen BCH Liên đoàn lao động TP Hà Nội cho Công ty đã có thành tích trong phong trào thi đua phục vụ tết Nguyên đán Bính thân năm 2016 (QĐ số 132/QĐ-LĐLĐ ngày 14/03/2016)
3 Công đoàn ngành XD Hà Nội  Công đoàn ngành XD Hà Nội tặng cờ đội kéo co nam Công ty đạt giải nhất đồng đội nam khối doanh nghiệp giải kéo co hội khoẻ CNVCLĐ ngành xây dựng Hà Nội năm 2016.
 Năm 2015 
1 UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Công ty về thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 (QĐ số 6764/QĐ-UBND ngày 09/12/2015)
2 BCH đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội tặng Giấy khen UBKT Đảng uỷ công ty đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 (QĐ số 460-QĐ/ĐUK ngày 13/01/2016)
3 BCH đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội tặng Giấy khen Đảng bộ công ty đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015 (QĐ số 462-QĐ/ĐUK ngày 15/01/2016)
4 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen: Công đoàn Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015” (QĐ số 315/QĐ-LĐLĐ ngày 07/05/2015) 
5 Bộ xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt Nam  Bằng chứng nhận: Công ty là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng năm 2015 (QĐ số 149/QĐ-BXD ngày 22/02/2016)
6 Ban cấp hành công đoàn ngành Xây dựng tặng Giấy khen: Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác BHLĐ ngành Xây dựng hà Nội năm 2015 (QĐ số 31/QĐKT-CĐN ngày 15/03/2016)
7 Cục văn hóa cơ sở tặng Huy chương bạc đội văn nghệ công ty tại Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc ngành xây dựng năm 2015 (Kèm giấy Chứng nhận Số 187/QĐ-VHCS ngày 28/07/2015)
8 Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tặng Chứng nhận Công ty đạt TOP 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam (QĐ số 865/2015 Ngày 25/07/2015)
9 Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội tặng Chứng nhận công ty lọt TOP 10 thương hiệu vàng Thăng Long năm 2015 ((QĐ số 2992/QĐ-UBND ngày 23/6/2011) ngày ký 05/10/2015) 
 Năm 2014 
1 UBND Thành phố Hà Nội tặng

- Bằng khen cho Công ty về thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 (QĐ số 6409/QĐ-UBND ngày 03/12/2014).

- Bằng khen cho Công ty về thành tích phục vụ kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (QĐ số 5339/QĐ-UBND ngày 16/10/2014).

2 Bộ Xây Dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam Chứng nhận Công ty là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng năm 2014 (QĐ số 104/QĐ-BXD ngày 26/01/2015)
3  BCH Liên đoàn LĐTP tặng - Bằng khen cho Công đoàn công ty: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ tết Giáp Ngọ năm 2014 (QĐ số 102/QĐ-LĐĐ ngày 17/02/2014)
- Bằng khen cho Công đoàn công ty: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2014 (QĐ số 880/QĐ-LĐĐ ngày 18/12/2014)
4 UBND quận Hoàn kiếm tặng Giấy khen: Đã có thành tích mức độ 2 trong công tác tuyển quân quận Hoàn kiếm năm 2014 (QĐ số 20/QĐ-UBND ngày 13/03/2014)
5 Công đoàn ngành XD HN tặng Giấy khen Công ty Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào AT-VSLĐ, PCCN Ngành xây dựng Hà Nội năm 2014 (QĐ số 33/QĐKT-CĐN ngày 10/03/2015)
 Năm 2013 
1  Đảng Ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội  Công nhận Đảng bộ công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh (QĐ số 3387-QĐ/ĐUK ngày 13/01/2014)
2 Ban chỉ đạo 197 - Thành phố Hà nội tặng  Bằng khen công ty về thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố
3 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội - Công nhận công đoàn công ty là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
- Tặng giấy khen cho 02 tập thể đã có thành tích tốt trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2013
- Giấy khen cho 01 tập thể về công tác an toàn vệ sinh lao động
 Năm 2012 
1 UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Công ty đã có thành tích trong công tác phục vụ Tế nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (QĐ số 764/QĐ-UBND ngày 13/02/2012)
2 BCH công đoàn Xây dựng Việt Nam Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn Xây dựng Việt Nam cho Công đoàn Công ty: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2012 (QĐ số 02/QĐ-CĐXD ngày 01/01/2013)
3 Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam Bằng chứng nhận của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam chứng nhận Công ty là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng năm 2012 (QĐ số 112/QĐ-BXD ngày 24/01/2013)
4 BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội Bằng khen của BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội cho công đoàn công ty Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2012 (QĐ số 51/QĐ/LĐLĐ ngày 09/02/2012)
5 BCHCĐ ngành xây dựng Hà Nội Giấy khen của BCHCĐ ngành xây dựng Hà Nội cho Công ty: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào AT-VSLĐ, PCCN Ngành xây dựng Hà Nội năm 2012 (QĐ số 38/QĐKT-CĐN ngày 05/03/2013)
 Năm 2011 
1 UBND thành phố Hà nội tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà nội tặng cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2011 (QĐ số 386/QĐ-UBND ngày 17/01/2012)
2 Công an Thành phố Hà nội tặng Giấy khen của Công an Thành phố Hà nội tặng cho công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 (QĐ số 394/QĐ-CAHN-PV28 ngày 19/12/2011).
3 Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội Giấy khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà nội  cho Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh tiêu biểu năm 2011 (QĐ số 1382-QĐ/ĐUK ngày 12/01/2012)
4 Bộ Xây dựng và công đoàn xây dựng Việt Nam Bằng chứng nhận của Bộ xây dựng và công đoàn xây dựng Việt Nam chứng nhận Công ty là đon vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành xây dựng năm 2011 (QĐ số 64/QĐ-BXD ngày 18/01/2012)
5 BCH công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Giấy khen của BCH công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho Công ty Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào An toàn lao động – Phòng chống cháy nổ ngành Xây dựng năm 2011 (QĐ số 36/QĐKT-CĐN ngày 16/03/2012)
 

Năm 2010

 
1 Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho công ty vì những thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước (QĐ số 2024/QĐ-CTN ngày 23/11/2010) 
2 Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ tặng cho Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước 2010 của thành phố Hà Nội (QĐ số 746/QĐ-TTg ngày 19/05/2011)
3 UBND Thành phố Hà Nội tặng  - Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” Khối các Doanh nghiệp của Thành phố năm 2010 (QĐ số 1637/QĐ-UBND ngày 07/4/2011).
- Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội(QĐ số 5530/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND TP Hà Nội).
- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán 2010” (QĐ số 979/QĐ-UBND ngày 01/03/2010 của UBND TP Hà Nội).
- Bằng khen trong công tác Bảo vệ an ninh Tổ quốc
4 Bộ Công thương tặng Công ty Giấy Chứng nhận đạt giải thưởng “Top 100 doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu 2010” (QĐ số 6562/QĐ-BCT ngày 18/12/2010)
5 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội Giấy khen của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà nội cho Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ Trong sạch - Vững mạnh tiêu biểu năm 2010 (QĐ số 531-QĐ/ĐUK ngày 20/01/2011)
6 Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Công đoàn Công ty Bằng khen “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”
7 Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam tặng Công ty Cờ đơn  vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động
8 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng Công đoàn Công ty Giấy khen về công tác An toàn vệ sinh lao động
9 Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội tặng Đoàn Thanh niên Công ty : Giấy khen Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn & phong trào Thanh niên 2010
 Năm 2009 
 1 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng - Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua 2009 cho tập thể CBCNV Công ty
- Bằng khen cho Công ty đã có thành tích trong công tác phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2009 (QĐ số 686/QĐ-UBND ngày 10/2/2009)
 2 Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội công nhận Đảng bộ công ty đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (QĐ số 247-QĐ/ĐUK ngày 11/01/2010)
 3 Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt Nam Chứng nhận Công ty là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng năm 2009 (QĐ số 247/BXD-CĐXDVN ngày 02/03/2010)
 4 Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2009
 5 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng - Giấy khen Công ty đã có thành tích trong phong trào AT-VSLĐ, PCCN ngành Xây dựng Hà nội năm 2009 (QĐ số 32/QĐKT-CĐN ngày 10/03/2010)
- Giấy khen Công ty đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007 - 2009” (QĐ số 55/QĐKT-CĐN ngày 6/4/2010)
  Năm 2008 
1 Chủ tịch nước tặng  Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
2 UBND Thành Phố Hà Nội tặng Bằng khen cho công ty đã có nhiều thành tích trong 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô (giai đoạn 1998 - 2007) (Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 06/05/2008)
3 Bộ Xây dựng tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng cho Công ty TNHH NN một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2008 (Quyết định 1287-BXD ngày 28/10/2008)
4 Đảng uỷ khối doanh nghiệp Hà Nội Công nhận Đảng bộ công ty đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (QĐ số 247-QĐ/ĐUK ngày 11/01/2010)
5 Quận uỷ Hoàn kiếm tặng - Giấy khen Đảng bộ Công ty là Tổ chức cơ sở Đảng Trong sạch - Vững mạnh - Xuất sắc tiêu biểu năm 2008 (Quyết định số 834-QĐ/QU ngày 08/01/2009 )
- Giấy khen UBKT Đảng uỷ Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2008 ( Quyết định 834-QĐ/QU ngày 08/01/2009)
6 UBND Quận Hoàn kiếm tặng Giấy khen - Công ty đã có thành tích trong 10 năm thực hiện Qui chế dân chủ (Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 25/07/2008 ).
- Giấy khen Công ty có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác thực hiện dự án xây dựng Vườn hoa Hàng Trống tại 42 phố Nhà Chung (QĐ số 47/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 )

 Năm 2007 

1 Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen: Đã có thành tích góp phần vào sự  nghiệp Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho Tập thể Công ty
2 UBND Thành phố Hà Nội trao tặng - Cúp Thăng Long cho tập thể Công ty
- Bằng khen cho Công ty có nhiều thành tích trong 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô (giai đoạn 1998 - 2007) (QĐ số 1617/QĐ-UBND ngày 06/05/2008)
3 Bộ Xây dựng tặng Bằng khen  đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2007 
4 Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen đã  có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007 (QĐ số 219/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2008)
5 Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích trong hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2007
6 Sở Giao thông công chính khen thưỏng Thành tích hoạt động trong Phong trào thi đua Sáng kiến - Sáng tạo
7 Công đoàn Ngành Giao thông công chính  tặng - 1 giải nhất tenis cấp Ngành GTCC năm 2007.
- Nhiều giải thưởng về phong trào Văn nghệ, Thể dục thể thao
 8   Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu:Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh
 9   Đoàn TNCSHCM Công ty đạt danh hiệu: Đoàn thanh niên cơ sở vững mạnh
 10   Công đoàn Công ty đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh
 Năm 2006 
1 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen - Công ty đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến 2006 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc (QĐ số 1111/QĐ-TTg ngày 22/8/2007)
- Công đoàn Công ty đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (QĐ số 1112/QĐ-TTg ngày 22/08/2006)
2 UBND Thành phố tặng - Bằng khen Công ty đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua 2006 (Quyết định 439/QĐ-UBND ngày 30/01/2007)
- Bằng khen cho Công ty “Đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2006”. (QĐ sô 225/QĐ-UBND ngày 16/01/2007).
- Bằng khen cho Công ty “Đơn vị có thành tích trong phong trào Quần chúng bảo vệ ANTQ”. (QĐ số 434/QĐ-UBND ngày 30/01/2007)
3 Thành đoàn Hà Nội và Quận đoàn Hoàn Kiếm tặng Giấy khen công trình sáng tạo với đề tài “Ứng dụng công nghệ mô phỏng không gian 3 chiều trong thiết kế chiếu sáng” cho nhóm kỹ sư trẻ Xí nghiệp tư vấn thiết kế chiếu sáng
4 Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ cho tập thể Công đoàn Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật 10 năm 1996 – 2006 (QĐ số 206/QĐ-LĐLĐ ngày 22/6/2006)
5   Đảng bộ Cty đạt danh hiệu: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh
6   Đoàn TNCSHCM Cty đạt danh hiệu: Đoàn thanh niên cơ sở vững mạnh
7   Công đoàn Công ty đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh
 Năm 2005 
 1 UBND Thành phố Hà Nội tặng - Bằng khen cho Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 2005 (QĐ số 228/QĐ-UB ngày 13/1/2006).
- Bằng khen cho Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 2005 (QĐ số 1861/QĐ-UBND ngày 18/4/2006)
2 Bộ Xây dựng tặng Bằng khen: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2005
3 Bộ trưởng Bộ Công An tặng Bằng khen Công ty: Đã có nhiều thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2005 (QĐ số 1746 ngày 6/4/2006)
4 Ban Tổ chức Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông tin tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc phục vụ ngày Quốc khánh 2/9/2005” (QĐ số 7192/QĐ-BTCNN  ngày 6/4/2006)
5 Bộ Khoa học công nghệ tặng “Cúp vàng ISO” và “Cúp vàng Tech Mark” 
6 Ban chỉ đạo 197 – UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo  trật tự ATGT, trật tự đô thị  năm 2005”
7   Đảng bộ Cty đạt danh hiệu: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh
8   Đoàn TNCSHCM Cty đạt danh hiệu: Đoàn thanh niên cơ sở vững mạnh
9   Công đoàn Công ty đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh 
 Năm 2004 
1 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (QĐ số 294 ngày 24/05/2004)
2 UBND Thành phố tặng - Bằng khen Công ty về Thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ
- Bằng khen Công ty về Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc
3 Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen cho phòng Bảo vệ Công ty trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2004 (QĐ số 72/QĐ-CAHN ngày 10/01/2005)
4   Đảng bộ công ty đạt danh hiệu: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh
5   Đoàn Thanh niên Công ty đạt danh hiệu: Đoàn thanh niên cơ sở vững mạnh
6   Công đoàn Công ty đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh
 Trước năm 2004
1 UBND thành phố Hà Nội tặng - Bằng khen Công ty về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của Thủ Đô 2000 - 2005
- Khen thưởng Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị có thành tích trong cuộc vận động xây dựng, thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp 5 năm (2001- 2006)
2 Liên đoàn lao động Thành phố tặng Bằng khen Công ty về phong trào nếp sống văn hoá công nghiệp năm 2001 - 2004
3 Uỷ ban TDTT Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào toàn quốc về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVC-LĐ năm 2001 - 2005
4   - Ba Huân chương Lao động hạng Ba (1977, 1980 và 1992)
- Hai lần được Thành phố tặng giải thưởng Thăng Long về Khoa học công nghệ (1993 -2002)
- Huân chương lao động hạng Hai (1997)
- Hai lần đạt Giải Bạc giải thưởng chất lượng Việt Nam (1998-1999)
- 10 năm Bộ Xây dựng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng” và nhiều năm liên tục Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho tập thể và Tổng Giám đốc công ty “Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm”.
- 58 sản phẩm đạt Huy chương Vàng và 7 sản phẩm đạt Huy chương Bạc tại các kỳ Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam từ 1992 đến nay.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ tặng giải VIFOTEC về sáng tạo khoa học công nghệ (1998)
- Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường tặng Giải Bạc giải thưởng chất lượng Việt Nam (1999).
- Đạt các danh hiệu bàn tay vàng, tuổi trẻ lao động sáng tạo của Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
- Nhiều năm liên tục UBND Thành phố tặng bằng khen về thành tích nghiên cứu khoa học – công nghệ, cho Công ty và cho Giám đốc công ty.
- Nhiều năm liên tục đạt các danh hiệu: Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, công đoàn cơ sở vững mạnh, Đoàn cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh nội bộ v.v...
- Ban chấp hành đảng bộ quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen đảng bộ công ty đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2001 – 2002 (quyết định số 454-QĐ/QU ngày 25/06/2003)
- Ban chỉ đạo 197 tặng bằng khen công ty: đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT đô thị năm 2003 (QĐ số 04/BK ngày 28/02/2004)
   
Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38253300
0888089583

Email: info@hapulico.com

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

(024) 38249392

(0236) 3656056

(028) 384108977

QUẢN LÍ VẬN HÀNH

(024) 39740268
(024) 39746888

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi