Hỗ trợ trực tuyến
 • (024)38253300 (8h-17h)

  0904255035

  0912462684

  (024) 39740268 (24/7)

 • HỖ TRỢ BÁN HÀNG

  (024) 38249392

  (0236) 3656056

  (028) 38410897

 • QUẢN LÍ VẬN HÀNH

  (024) 39740268

  (024) 39746888

 

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

 

Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Hồ Chủ Tịch ký lệnh thành lập Nhà đèn thuộc Sở Điện lực Hà Nội gồm các nhiệm vụ như: phát điện, chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng đường phố công cộng.

Năm 1982, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng tách khỏi Sở điện lực, thành lập Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng theo quyết định số 738/QĐ-UB ngày 04/3/1982 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo quyết định số 4717/QĐ-UB ngày 18/10/1990 của UBND thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng đổi tên thành công ty Chiếu sáng công cộng.

Ngày 28/04/1995 theo quyết định số 1033/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa 2 đơn vị: Công ty Chiếu sáng công cộng và Xí nghiệp Sửa chữa ô tô Hà Nội.

Ngày 29/04/2005 theo quyết định số 64/2005/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị thuộc Sở giao thông công chính thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 18/01/2011 theo quyết định số 286/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.