Cột Pluto

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư … Màu sơn Đen mờ (RAL 9011), Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

 
 
 
 
 
Cột Adeco

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

 
 
 
 
 
CỘT ARLEQUIN

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Xanh lá (RAL 6018), Ghi sẫm RAL 7043), Xanh ô-liu (RAL 6015) hoặc theo mẫu đặt hàng riêng của khách hàng

 
 
 
 
 
Cột DC-10

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Cột có thể được sơn tùy theo yêu cầu: Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu

Mua hàng
 
 
 
 
 
CỘT GARDO

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư ... Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu

 
 
 
 
 
Cột Nouvo

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu 

 
 
 
 
 
Cột DC-05B

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

 
 
 
 
 
Cột Pine

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

 
 
 
 
 
Cột Banian

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

 
 
 
 
 
Cột Bamboo

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

 
 
 
 
 
Cột DC-06

Phạm vi sử dụng Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38253300
0888089583

Email: info@hapulico.com

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

(024) 38249392

(0236) 3656056

(028) 384108977

QUẢN LÍ VẬN HÀNH

(024) 39740268
(024) 39746888

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi