Đèn Sepat

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Công suất LED 50, 75 HPS 100W, 150W   Nguồn sáng Led, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Miria

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Nguồn sáng Compact, Sodium.  

 
 
 
 
 
Đèn Eye

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Công suất 100W, 150W.   Nguồn sáng Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Jupiter

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Công suất 10-40W, 70W, 80W.   Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Jebi

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Công suất 10-40W, 70W, 80W.   Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Zelda

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …  Công suất 20-50W, 70W, 100W. Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide. 

 
 
 
 
 
Đèn Lotus

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …     Công suất 10-40W, 70W.   Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Baldo

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …     Công suất 10-40W, 70W.   Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Globe

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …     Công suất 30-50W, 70W, 100W.   Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Tulip

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …     Công suất 20-50W, 70W, 80W.   Nguồn sáng Compact, Sodium, Metal halide.  

 
 
 
 
 
Đèn Nữ Hoàng

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …    Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Công suất 100W, 150W.   Nguồn sáng Sodium, Metal halide.    

 
 
 
 
 
Đèn Bách Tán

Phạm vi sử dụng Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, thảm cỏ …     Màu sơn Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu.   Công suất 10-20W.   Nguồn sáng Compact.  

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38253300
0888089583

Email: info@hapulico.com

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

(024) 38249392

(0236) 3656056

(028) 384108977

QUẢN LÍ VẬN HÀNH

(024) 39740268
(024) 39746888

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi