Hỗ trợ trực tuyến
 •  Tổng đài:
      (024) 38253300

   Chăm sóc khách hàng:
      (024) 39745588

   Báo sự cố đèn hỏng (24/24):
      (024) 39740268

 • HỖ TRỢ BÁN HÀNG

  0902132288

  0902162266

  0902272828

  0913404009

  (0236) 3656056

  0902282626

  (028) 38410897

  0985123020

      

           Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn                                               Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 

            

                Chứng chỉ ISO 9001:2015                                                     Chứng chỉ ISO 14001:2015

 

                   

 Chứng nhận sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020

 

                   

 Chứng nhận sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020