Hỗ trợ trực tuyến
 •  Tổng đài:
      (024) 38253300

   Chăm sóc khách hàng:
      (024) 39745588

   Báo sự cố đèn hỏng (24/24):
      (024) 39740268

 • HỖ TRỢ BÁN HÀNG

  0902132288

  0902162266

  0902272828

  0913404009

  (0236) 3656056

  0902282626

  (028) 38410897

  0985123020

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

 

- Quyết định số: 286/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Chiếu sáng & thiết bị đô thị sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 26/09/2018 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;

- Hệ thống đảm bảo chất lượng của Công ty đã được các tổ chức trong nước (QUACERT) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về lĩnh vực chiếu sáng, phương tiện vận tải, chuyên dùng đô thị;

 

             + Đăng ký kinh doanh;

             + Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001:2015;

             + Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001:2015.