Hỗ trợ trực tuyến
 • (024)38253300 (8h-17h)

  0904255035

  0912462684

  (024) 39740268 (24/7)

 • HỖ TRỢ BÁN HÀNG

  (024) 38249392

  (0236) 3656056

  (028) 38410897

 • QUẢN LÍ VẬN HÀNH

  (024) 39740268

  (024) 39746888

HOT

CỘT GARDO

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư ...

 • Màu sơn

Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu

Mua hàng
- 0%

CỘT ADECO

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

Mua hàng
HOT

CỘT ARLEQUIN

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Xanh lá (RAL 6018), Ghi sẫm RAL 7043), Xanh ô-liu (RAL 6015) hoặc theo mẫu đặt hàng riêng của khách hàng

Mua hàng
- 0%

CỘT PLUTO

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Đen mờ (RAL 9011), Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

Mua hàng
- 0%

CỘT NOUVO

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu 

Mua hàng
- 0%

Cột DC-05B

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

Mua hàng
- 0%

CỘT PINE

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

Mua hàng
- 0%

CỘT BANIAN

 • Phạm vi sử dụng

Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

 • Màu sơn

Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.

Mua hàng
- 0%

CỘT BAMBOO

Phạm vi sử dụng

 • Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư … 

Màu sơn

 • Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.
Mua hàng
- 0%

CỘT DC-06

Phạm vi sử dụng

 • Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

Màu sơn

 • Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu hoặc theo màu đặt hàng riêng của khách hàng.
Mua hàng
- 0%

CỘT DC-10

Phạm vi sử dụng

 • Dùng cho chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, khu dân cư …

Màu sơn

 • Cột có thể được sơn tùy theo yêu cầu: Đen mờ, Ghi sẫm, Xanh ô-liu
Mua hàng