Kích thước - Lắp đặt

 

Ký hiệu

 • H: Chiều cao cột tính từ mặt bích
 • W: Độ vương cần đèn tính từ tâm cột 
 • D1: Kích thước ngoài tại đầu cột
 • D2: Kích thước ngoài tại mặt bích chân cột 
 • T: Chiều dày thân cột 
 • P: Chiều rộng cửa cột 
 • Q: Chiều cao cửa cột 
 • F: Lực ngang đầu cột tính toán cho phép 
 • J: Bu-lông móng (Số lượng x Đường kính x Độ dài) 
 • S: Số mặt thân cột (cho cột đa giác)
 • N: Khoảng cách tâm bu lông móng cột 
 • M: Kích thước bích đế cột .
 • Hm: Chiều sâu của khối bê tông móng
 • C: Cạnh của khối bê tông móng 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÀNH PHẨM CỘT THÉP BÁT GIÁC CÔN BG ... - 78 

Tên gọi

Reference

H

m

T

mm

D3

mm

D4

mm

PxQ

mm

F

daN

N

mm

M

mm

J

mm

HmxC

m

BG05-78

5

3.0

72

132

85x350

80

240

300/10

M16x600

1.0x0.7

BG06-78

6

3.0

72

142

85x350

90

300

400/12

M24x750

1.0x0.8

BG07-78

7

3.5

72

153

85x350

105

300

400/12

M24x750

1.0x0.8

BG08-78

8

3.5

72

163

85x350

125

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

BG09-78

9

4.0

72

174

95x350

130

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

BG10-78

10

4.0

72

184

95x350

135

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

BG11-78

11

4.0

72

194

95x350

140

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÀNH PHẨM CỘT THÉP TRÒN CÔN TC ...-78

Tên gọi

Reference

H

m

T

mm

D3

mm

D4

mm

PxQ

mm

F

daN

N

mm

M

mm

J

mm

HmxC

m

TC05-78

5

3.0

72

137.5

85x350

80

240

300/10

M16x600

1.0x0.7

TC 06-78

6

3.0

72

148

85x350

90

300

400/12

M24x750

1.0x0.8

TC 07-78

7

3.5

72

159.5

85x350

105

300

400/12

M24x750

1.0x0.8

TC 08-78

8

3.5

72

170

85x350

120

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

TC 09-78

9

4.0

72

181.5

95x350

125

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

TC 10-78

10

4.0

72

192

95x350

130

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

TC 11-78

11

4.0

72

202.5

95x350

135

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
CỘT ANTEN MONOPOLE
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
CỘT GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Cột thép liền cần đơn
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Các loại cần đèn - Cột đèn
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi