Kích thước - Lắp đặt

Ký hiệu

 • H: Chiều cao cột tính từ mặt bích
 • W: Độ vương cần đèn tính từ tâm cột 
 • D1: Kích thước ngoài tại đầu cột
 • D2: Kích thước ngoài tại mặt bích chân cột 
 • T: Chiều dày thân cột 
 • P: Chiều rộng cửa cột 
 • Q: Chiều cao cửa cột 
 • F: Lực ngang đầu cột tính toán cho phép 
 • J: Bu-lông móng (Số lượng x Đường kính x Độ dài) 
 • S: Số mặt thân cột (cho cột đa giác)
 • N: Khoảng cách tâm bu lông móng cột 
 • M: Kích thước bích đế cột .
 • Hm: Chiều sâu của khối bê tông móng
 • C: Cạnh của khối bê tông móng 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÀNH PHẨM CỘT THÉP BÁT GIÁC CÔN LIỀN CẦN ĐƠN

Tên gọi

Reference

H

m

W

m

T

mm

D1

mm

D2

mm

PxQ

mm

F

daN

N

mm

M

mm

J

mm

HmxC

m

BGC06

6

1.5

3.0

56

124

85x350

73

240

300/10

M16x600

1.0x0.7

BGC07

7

1.5

3.0

56

134

85x350

73

240

300/10

M16x600

1.0x0.7

BGC08

8

1.5

3.0

56

144

85x350

72

300

400/12

M24x750

1.0x0.8

BGC09

9

1.5

3.5

56

155

85x350

90

300

400/12

M24x750

1.2x0.8

BGC10

10

1.5

3.5

56

165

95x350

108

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

BGC11

11

1.5

4.0

56

175

95x350

112

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

 

THỐNG SỐ KỸ THUẬT THÀNH PHẨM CỘT THÉP TRÒN CÔN LIỀN CẦN ĐƠN

Tên gọi

Reference

H

m

W

m

T

mm

D1

mm

D2

mm

PxQ

mm

F

daN

N

mm

M

mm

J

mm

HmxC

m

TCC06

6

1.5

3.0

58

130

85x350

70

240

300/10

M16x600

1.0x0.7

TCC07

7

1.5

3.0

58

140

85x350

70

240

300/10

M16x600

1.0x0.7

TCC08

8

1.5

3.0

58

150

85x350

72

300

400/12

M24x750

1.0x0.8

TCC09

9

1.5

3.5

58

161

85x350

92

300

400/12

M24x750

1.2x0.8

TCC10

10

1.5

3.5

58

172

95x350

102

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

TCC11

11

1.5

4.0

58

183

95x350

107

300

400/12

M24x750

1.2x1.0

 

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
CỘT ANTEN MONOPOLE
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
CỘT GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Cột thép lắp cần rời
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/1dd4761ff9222e76ff7527008beca880684d513e_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Các loại cần đèn - Cột đèn
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi