Hỗ trợ trực tuyến
 • (024)38253300 (8h-17h)

  0904255035

  0912462684

  (024) 39740268 (24/7)

 • HỖ TRỢ BÁN HÀNG

  (024) 38249392

  (0236) 3656056

  (028) 38410897

 • QUẢN LÍ VẬN HÀNH

  (024) 39740268

  (024) 39746888

 

 BẰNG KHEN - GIẢI THƯỞNG 

 

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG ĐÈN 

CHỨNG NHẬN TOP 50 NHÃN HIỆU NỔI

TIẾNG VIỆT NAM

 

 

CHỨNG NHẬN TOP 100 NHÃN HIỆU NỔI

TIẾNG VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG THƯƠNG HIỆU VIỆT

 

 

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU VÀNG

THĂNG LONG 

CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU VIỆT 

 

 

 

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

NĂM 2016 

 

 

 

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG

      THĂNG LONG - LẦN THỨ 3

CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG 

  NĂM 2016 

 

 

 

  

      PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

      TRAO BẰNG KHEN CHO CÔNG TY

 CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG -

NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM

NĂM 2016

CHỨNG NHẬN TOP 10 SẢN PHẨM CHỦ LỰC TP. HÀ NỘI 2019

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CHỦ LỰC TP. HÀ NỘI 2019

 

 

DANH MỤC BẰNG KHEN - GIẢI THƯỞNG