Chiếu sáng công viên Hòa Bình - Hà Nội

Chiếu sáng công viên Hòa Bình - Hà Nội

 • Tên dự án : Đầu tư xây dựng công viên Hòa Bình - thành phố Hà Nội
 • Hạng mục: Thiết kế - thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng Công viên
 • Địa điểm : Thành phố Hà Nội
 • Chủ đầu tư: UBND thành phố Hà Nội
 • Thời gian thực hiện: 2008-2010
 • Phương án chiếu sáng:
 • - Công viên được đầu tư hệ thống chiếu sáng đồng bộ phù hợp theo từng khu vực, cụ thể như sau:
 • - Chiếu sáng cổng vào: Sử dụng các đèn pha chiếu sáng kiến trúc 03 cổng vào 
 • - Chiếu sáng Quảng trường chính: Sử dụng 02 cột đèn pha 25m, lắp đèn pha 1000W chiếu sáng quảng trường
 • - Chiếu sáng Tượng đài hòa bình: Sử dụng các đèn pha công suất từ 70W đến 250W chiếu sáng kiến trúc tượng đìa
 • - Chiếu sáng mặt nước: Sử dụng các đèn nấm, bóng Led bố trí dọc đường dạo vèn hồ chiếu sáng mặt nước
 • - Chiếu sáng đường dạo: Sử dung các cột đèn sân vườn cao 3 - 4m, bố trí dọc theo các đường dạo chiếu sáng chung, chiếu sáng đường, thảm cỏ ..
 • - Chiếu sáng tiểu cảnh: Sử dung các đèn nấm, đèn pha chiếu sáng các tiểu cảnh nhằm đặc tả tạo điểm nhấn

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi